RIVA to model audytu źródeł danych, stworzony przez Laurens Coster, przydatny przed rozpoczęciem projektów integracji danych.

wstęp

RIVA to: Recency, Importance, Volume, and Accessibility, czyli: aktualność, ważność, objętość i dostępność.

Te wyznaczniki podsumowują nasze podejście do audytów danych. Przed rozpoczęciem projektów związanych z danymi dla naszych klientów, często proponujemy rozpoczęcie od audytu RIVA. Daje nam to ogólny przegląd źródeł danych, z którymi mamy do czynienia, i pomaga zdecydować, które z nich powinny być uwzględnione i traktowane jako priorytetowe. Pomaga również obliczyć wymagania integracji danych na późniejszym etapie, i tym samym oszacować budżet całego projektu po stronie klienta. Rozpoczynając od RIVA, możemy zakończyć na tym etapie i zostawić Cię z podsumowaniem tego, gdzie znajdują się Twoje dane; albo też kontynuować, pomagając Ci wykorzystać i zintegrować dane! Czasami RIVA pokazuje nam nawet, że musimy zmienić podejście do projektu i podjąć go z innej strony.

Framework RIVA - zaprojektowany przez nas audyt źródeł danych

co możesz osiągnąć?

We are ready for your project.

Podziel się swoją historią

Zrozum, gdzie są Twoje dane i upewnij się, że monitorujesz odpowiednie źródła!

Framework RIVA skupia się na czterech kluczowych aspektach oceny danych: aktualność, ważność, objętość i dostępność. Każda z tych metryk odgrywa kluczową rolę w określaniu ogólnego wpływu i wartości źródła danych.

  1. Aktualność: Świeżość danych jest istotna dla firm, które w czasie rzeczywistym wykorzystują dane do podejmowania decyzji. Im dane są bardziej aktualne, tym większa jest ich wartość pod względem trafności i dokładności.
  2. Ważność: Kryterium to ocenia znaczenie źródła danych dla celów organizacji. Źródła danych, które mają większy wpływ na kluczowe decyzje biznesowe, są uważane za ważniejsze i mają wyższy priorytet.
  3. Objętość: Rozmiar zbioru danych jest również czynnikiem decydującym w ramach RIVA Framework. Większe zbiory danych mogą dostarczać więcej informacji i wzorców, ale mogą również wymagać większych zasobów do przetwarzania i zarządzania. Dlatego konieczne jest utrzymanie równowagi między wielkością a zasobami.
  4. Dostępność: Łatwość dostępu i wykorzystania danych przez różne zainteresowane strony w organizacji to kolejny istotny czynnik. Źródła danych, które są łatwo dostępne i łatwe do integracji, mają większą wartość w ramach RIVA Framework.

Analityka

Przekształć surowe dane w wartościowe wnioski.

Analityka

RIVA to model audytu źródeł danych, stworzony przez Laurens Coster, przydatny przed rozpoczęciem projektów integracji danych.

Audyt RIVA oferuje kilka korzyści dla firm, które chcą skutecznie integrować i zarządzać swoimi źródłami danych:

  1. Optymalizacja priorytetów: Poprzez ocenę źródeł danych na podstawie metryk RIVA, firma może bardziej efektywnie ustalać priorytety w dziedzinie integracji danych, zapewniając, że najbardziej wpływowe źródła są rozwiązywane jako pierwsze.
  2. Udoskonalone alokowanie zasobów: RIVA pomaga efektywniej alokować zasoby, identyfikując źródła danych, które wymagają największej uwagi i inwestycji.
  3. Poprawiona jakość danych: Poprzez skupienie się na aktualności, istotności i dostępności danych, organizacje mogą znacznie poprawić ogólną jakość zintegrowanych danych, co z kolei prowadzi do lepszych wniosków i decyzji.
  4. Szybsze osiąganie wartości: Poprzez usprawnienie procesu integracji danych i skoncentrowanie się na najbardziej wpływowych źródłach danych, firma może szybciej zobaczyć efekty, co prowadzi do szybszego realizowania korzyści biznesowych.
  5. Lepsza współpraca: RIVA promuje transparentne podejście do oceny danych, sprzyjając poprawionej współpracy między różnymi działami i osobami zaangażowanymi w projekty integracji danych.

Potrzebujesz więcej?

Czegoś Ci tu brakuje? Napisz do nas, znajdziemy rozwiązanie!

Zbieranie Danych

Zbieranie Danych

Upewnij się, że monitorujesz odpowiednie źródła danych.

Jakość Danych

Jakość Danych

Posprzątaj swoje dane i dąż do płynnej integracji i wiarygodnych analiz!

Integracja Danych

Integracja Danych

Zintegruj dane w hurtowni i odblokuj nowe możliwości wnioskowania.