Audyt RIVA

powiązane usługi

co to znaczy?

RIVA Framework (Recency, Importance, Volume, and Accessibility) to rewolucyjne podejście do rozumienia i organizowania różnych źródeł danych oraz strumieni danych w ramach organizacji. Poprzez ocenę i klasyfikację źródeł danych na podstawie tych czterech kryteriów, firmy mogą skutecznie priorytetyzować i integrować swoje dane w platformach danych klientów (CDP) lub hurtowniach danych.