Czego nie dowiesz się o Big Data od innych

Zaktualizowano: 29 paź 2020

Mimo różnic w narzędziach i sposobach analizy, wszystkich marketingowców łączy obecnie wspólne podejście do Big Data. Systematyczne powiększanie wiedzy o zachowaniach klientów pozwala maksymalizować skuteczność prowadzonych działań. To właśnie obszar Big Data będzie odgrywał w najbliższych latach kluczową rolę w strategiach marketingowych.Czym jest Big Data?

Amerykańska firma analityczna SAS definiuje Big Data jako „…tendencję do poszukiwania i wykorzystania wartości biznesowej drzemiącej w dostępnych coraz większych wolumenach danych. Pochodzą one z niezliczonej liczby miejsc, często spoza organizacj  z obszarów do tej pory zupełnie niekwalifikowanych”.

Samo pojęcie Big Data ma swoje początki jeszcze w 2001 roku, kiedy to agencja META Group (obecnie Gartner) opublikowała raport 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. Głównym elementem raportu był tzw. model Big Data 3V:


  • Volume (ilość danych)

  • Velocity (duża zmienność danych)

  • Variety (różnorodność danych)W późniejszym czasie do trzech wspomnianych elementów dołączono kolejny – Value (wartość danych), czasem stosowany zamiennie z Variancy (zmiennością danych). Tym samym nazwa modelu zmieniła się z 3V na 4V.


Marketing oparty na Big Data Fundamentalnym warunkiem marketingu opartego na Big Data jest posiadanie tzw. jednego źródła wiedzy w którym przechowywane są wszystkie dane w sposób zintegrowany i uporządkowany. Dzięki takiej strategii dane o klientach klientach wymierne źródło wiedzy, umożliwiające przeprowadzenie wnikliwej analizy profilu użytkownika. Konsekwentnie, kolejnym krokiem na drodze do budowy strategii marketingowej opartej na Big data jest wdrożenie narzędzia klasy marketing automation, które pozwala na zamianę danych o klientach w wiedzę o nich.


Dodatkowym atutem staje się optymalizacja procesu wysyłki spersonalizowanej komunikacji bazującej na podstawie dokonanych zakupów i ich wartości. Ale to nie wszystko. Kolejną istotną korzyścią dla każdego działu marketingu, który opiera swoją strategię na Big Data jest możliwość obliczania wskaźnika ROMI (Return of Marketing Investment) dla każdej przeprowadzonej kampanii. Dzięki temu mamy świadomość skuteczności naszych działań marketingowych.


Wyzwania w obszarze Big Data Efektywne wykorzystanie Big Data może być szczególnie trudne dla firm, które do tej pory nie prowadziły marketingu opartego na analizie danych. Poniżej przedstawiamy 3 wzywania, na które mogą natrafić firmy stawiające swoje pierwsze kroki w obszarze Big Data.


1. Zbieranie właściwych danych

Mając dostęp do ogromnej bazy klientów, możemy magazynować różnorodne dane behawioralne i transakcyjne. Jednak kluczem jest to, żeby faktycznie pomogły one podjąć najefektywniejszą decyzję.


2. Wybór właściwego narzędzia analitycznego

Wraz ze wzrostem ilości danych pojawia się potrzeba coraz szybszej ich analizy. Dodatkowo bardziej istotna staje się funkcja sugestywna narzędzi marketing automation, które mają już nie tylko dostarczać informacje, ale także wspomagać proces decyzyjny.


3. Efektywne wykorzystywanie zgromadzonych danych Mając dostęp do zaawansowanych analiz danych, pojawia się pytanie jak skutecznie je wykorzystać. Stworzenie strategii marketingowej opartej na Big Data może być ponad siły dla firmy, która dopiero rozpoczyna działania w tym obszarze. Warto w takim wypadku rozważyć wsparcie zewnętrznej agencji.


Przyszłość Big Data

Nie sposób podważyć skuteczności marketingu opartego na analizie danych. Niewątpliwie czekają nas kolejne informacje dotyczące rozwoju narzędzi analitycznych Big Data. Big Data, dzięki którym pozyskiwanie nowych danych stanie się jeszcze prostsze. Światowe trendy w tym obszarze potwierdza raport przeprowadzony przez Organizację Wikibon: Executive Summary: Big Data Vendor Revenue and Market Forecast, 2011-2026, który prognozuje, że w 2026 wartość rynku Big Data na świecie wyniesie ponad $84 mld.
6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie