Trendy w retail dziś i w roku 2030.

Zaktualizowano: 28 paź 2020


Firma COMARCH S.A. udostępniła raport “Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w roku 2030”. Poniżej załączamy skrótowy spis treści dzięki któremu możesz szybko zapoznać się z kluczowymi dla Ciebie kwestiami nawet jak masz tylko parę minut. Po zeskrolowaniu i wybraniu interesujących Cię stron, możesz przejść do bezpośredniego linka do raportu. Zapraszamy do lektury.6. Zachowania i oczekiwania Klientów

7. Wizja zakupów w 2030

8. Wizja zakupów w 2030 w podziale na grupy wiekowe; digitalizacja

9. Zainteresowanie spersonalizowaną oferta o dane osobowe (kraj, wiek, płeć)

10. Rola usług mobilnych podczas zakupów; rozwiązania in-store w odniesieniu do krajów

11. Informacja i zakup: offline czy online; rozeznanie w różnych kanałach (podział na topowe kategorie)

12. Informacja i zakup: offline czy online w Wielkiej Brytanii

13. Informacja i zakup: offline czy online w Niemczech

14. Informacja i zakup: offline czy online w Szwajcarii

15. Informacja i zakup: offline czy online w Holandii

16. Informacja i zakup: offline czy online we Włoszech

17. Informacja i zakup: offline czy online w Polsce


18. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online (z podziałem na kategorie)

19. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online w Wielkiej Brytanii

20. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online w Niemczech

21. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online w Szwajcarii

22. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online w Holandii

23. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online we Włoszech

24. Przyszłość kanałów sprzedaży: offline czy online w Polsce


25. Lojalność klientów 26. Lojalność kupującego wg kategorii

27. Czynniki budujące lojalność sprzedaży detalicznej offline

28.Czynniki budujące lojalność sprzedaży detalicznej online

29. Wpływ doświadczenia zakupowego na relację ze sprzedawcą (zakupy offline, online)

30. Członkostwo w programach lojalnościowych ( płeć, wiek)


31. Program lojalnościowy:

– preferowany sposób komunikacji

– preferowany sposób otrzymywania kuponów

– identyfikacja w sklepie stacjonarnym

32. Program lojalnościowy w Wielkiej Brytanii

33. Program lojalnościowy w Niemczech

34. Program lojalnościowy w Szwajcarii

35. Program lojalnościowy w Holandii

36. Program lojalnościowy we Włoszech

37. Program lojalnościowy w Polsce


38. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych

39. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych – wiek

40. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych w Wielkiej Brytanii

41. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych w Niemczech

42. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych w Szwajcarii

43. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych w Holandii

44. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych we Włoszech

45. Główne czynniki mające wpływ na kształtowanie programów lojalnościowych w Polsce


46. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych

47. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych w Wielkiej Brytanii

48. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych w Niemczech

49. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych w Szwajcarii

50. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych w Holandii

51. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych we Włoszech

52. Znaczenie poufności danych w programach lojalnościowych w Polsce


54. Podsumowanie

55. Aspekty wzrostu: handel detaliczny

56. Aspekty wzrostu: lojalność klienta

Bezpośredni link do raportu znajdziesz -> tu


#programylojalnościowe #omnichannelsales #customerexperience #loyaltymanagement #businessintelligence #customerservice #erp #ecm #zachowaniaklientów #oczekiwaniaklientów #trendywretail

Źródła:


54 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie