Zintegruj dane w hurtowni i odblokuj nowe możliwości wnioskowania.

wstęp

Dane zwykle pochodzą z wielu różnych źródeł, z różną częstotliwością i przechowywane są w różnych formatach. Proces integracji danych polega na połączeniu tych - zróżnicowanych - danych w jedno, łatwo analizowalne źródło informacji.

Na tym etapie istotne są czynniki takie jak standaryzacja danych do spójnych formatów (niezależnie od lokalizacji ich przechowywania) zrozumienie, jak różne elementy danych pasują do siebie, oraz tworzenie jednolitej struktury danych dostępnej dla różnych zasobów. To umożliwia bardziej kompleksowe zrozumienie relacji między danymi i ułatwia ich analizę i interpretację.

Znany dostawca usług opieki zdrowotnej i diagnostycznych niedawno podjął projekt utworzenia magazynu danych skoncentrowanego na klientach. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w celu skonsolidowania, organizacji i zapewnienia szybkiego dostępu do danych dotyczących klientów z różnych źródeł oraz ułatwienia procesów podejmowania lepszych decyzji. Ta inicjatywa umożliwiła firmie uzyskanie bardziej precyzyjnego zrozumienia interakcji, potrzeb i zachowań pacjentów.

Data Integration

co możesz osiągnąć?

We are ready for your project.

stay in touch with us

Klientocentryczna hurtownia danych: wykorzystaj dane z różnych źródeł.

Jako Laurens Coster mamy doświadczenie w integrowaniu danych - robimy to za pomocą hurtowni danych lub wdrażając rozwiązania CDP - wszystko to ma na celu konsolidację, organizację i szybki dostęp do danych specyficznych dla konkretnego klienta.

Projekty mające na celu ulepszanie procesów podejmowania decyzji poprzez lepsze zrozumienie interakcji, potrzeb i zachowań klientów są nam szczególnie bliskie. Dzięki wdrożeniu najlepszych praktyk branżowych zapewniamy integralność danych, co stanowi podstawę rozwoju.

Nasza wiedza w zakresie tworzenia hurtowni danych umożliwia firmom odblokowanie potencjału swoich danych, zrozumienie swoich klientów i optymalizację działań. Spotkaj się z nami i odkryj potencjał klientocentrycznych hurtowni.

Data Care

Nie tylko usługa - partnerstwo, które pomoże Ci podejmować lepsze decyzje.

Data Care

Zintegruj dane w hurtowni i odblokuj nowe możliwości wnioskowania.

W Laurens Coster specjalizujemy się w integracji danych, procesie polegającym na połączeniu danych z różnych źródeł w jednym miejscu i jednym formacie, dla efektywnego zarządzania, dostarczania istotnych wniosków i możliwości dalszej aktywacji.

Dlaczego integracja danych jest kluczowa?

Danych ciągle przybywa i stają się coraz bardziej złożone, a narzędzia integracyjne agregują dane różnego rodzaju, oraz o różnej strukturze, umożliwiając płynne przetwarzanie, transformację i przechowywanie danych. Dostęp do danych do analizy jest istotny, ponieważ świeże dane napływają do organizacji bez przerw.

Wsparcie łączności i przepływu danych w biznesie.

Zintegrowane dane sprzyjają budowaniu połączeń między działami biznesu, umożliwiając firmom skuteczne działanie w dzisiejszej gospodarce. Poprzez łączenie danych między działami i lokalizacjami, organizacje mają zapewnioną ciągłość danych i bezproblemowy transfer wiedzy, co przynosi korzyści całej firmie.

Podnoszenie wydajności.

Dostęp do dokładnych, istotnych i wiarygodnych danych jest kluczowy dla utrzymania konkurencyjności. Rzeczywiste, zintegrowane dane poprawiają wydajność na wszystkich frontach, dostarczając konkretnych informacji, elastyczności i rozwiązań BI w czasie rzeczywistym. Korzyści obejmują:

  1. Integralność i jakość danych: Zapewnienie niezawodnych danych do podejmowania świadomych decyzji.
  2. Bezproblemowe połączenia danych: Łatwy i szybki dostęp do powiązanych ze sobą magazynów danych.
  3. Wzmocniona współpraca: Promowanie współpracy między systemami i działami dla pełnego przeglądu działalności biznesowej.
  4. Pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym: Dostęp do kompletnych, aktualnych informacji i analiz biznesowych w czasie rzeczywistym.
  5. Zwiększona efektywność i zwrot z inwestycji: Usprawnienie procesów zbierania, konwersji i analizy danych.

Zoptymalizuj wydajność swojego biznesu dzięki niezawodnej integracji i budowaniu połączeń między rozwiązaniami danowymi. Podnieś efektywność, elastyczność i konkurencyjność Twojej organizacji, wykorzystując potencjał integracji danych.

Potrzebujesz więcej?

Czegoś Ci tu brakuje? Napisz do nas, znajdziemy rozwiązanie!

RIVA (Audyt Danych)

RIVA (Audyt Danych)

RIVA to model audytu źródeł danych, stworzony przez Laurens Coster, przydatny przed rozpoczęciem projektów integracji danych.

Hurtownie Danych

Hurtownie Danych

Wzmocnij swoje możliwości analityczne dzięki dostosowanej do potrzeb hurtowni danych.

Dashboardy analityczne

Dashboardy analityczne

Podgląd danych i wyników zawsze pod ręką! Dzięki dashboardom w biurze i na urządzeniach mobilnych.