Integracja API

powiązane usługi

co to znaczy?

Tworzenie API polega na tworzeniu i projektowaniu interfejsów programowania aplikacji (API), które działają jako pomosty między różnymi aplikacjami programowymi, umożliwiając im płynną komunikację i interakcję ze sobą. Te interfejsy API definiują metody i protokoły wymiany danych, umożliwiając programistom dostęp do określonych funkcji lub danych z jednej aplikacji w innej, ułatwiając integrację i interoperacyjność między systemami.