Migracja do chmury

powiązane usługi

co to znaczy?

Migracja z lokalnej infrastruktury do chmury to proces przenoszenia infrastruktury IT, aplikacji i danych organizacji z serwerów lokalnych i centrów danych na usługi i platformy oparte na chmurze. Ta migracja umożliwia firmom przeniesienie swoich danych i operacji na zdalne serwery zarządzane przez dostawców usług chmurowych. Oferuje wiele korzyści, w tym skalowalność, opłacalność, zwiększoną dostępność i elastyczność. Przechodząc do chmury, organizacje mogą zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem fizycznym sprzętem, korzystać z zalet funkcji natywnych dla chmury i skupić się bardziej na swoich podstawowych działaniach biznesowych.