Usługi ETL

powiązane usługi

co to znaczy?

Usługi ETL (Extract, Transform, Load) odnoszą się do zestawu procesów i narzędzi, które pobierają dane z różnych źródeł, przekształcają je w spójny i użyteczny format, a następnie wczytują je do docelowego miejsca, takiego jak hurtownia danych lub baza danych. Te usługi są niezbędne do integracji danych, migracji danych i konsolidacji danych, umożliwiając organizacjom pracę z czystymi, zorganizowanymi i jednolitymi danymi w celach analizy i raportowania. Usługi ETL odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu jakości danych, spójności danych i efektywnego zarządzania danymi w różnych systemach i platformach.