Eksploracja danych

powiązane usługi

co to znaczy?

Eksploracja danych - data mining - to proces odkrywania znaczących wzorców, korelacji i wniosków z dużych zbiorów danych za pomocą różnych technik statystycznych i obliczeniowych. Polega na eksplorowaniu i analizowaniu ogromnych ilości danych w celu odkrycia ukrytych wzorców, relacji lub trendów, które mogą nie być od razu widoczne.

Techniki data miningu mogą być stosowane zarówno do danych strukturalnych, takich jak bazy danych i arkusze kalkulacyjne, jak i do danych nieustrukturalnych, takich jak dokumenty tekstowe i wpisy w mediach społecznościowych. Proces data miningu zazwyczaj obejmuje kilka etapów, w tym przygotowanie danych, eksplorację danych, budowanie modeli i ocenę modeli. Podczas przygotowywania danych dane są czyszczone, przekształcane i organizowane, aby były odpowiednie do analizy.

Eksploracja danych polega na wizualizacji i podsumowywaniu danych w celu lepszego zrozumienia ich cech. W budowaniu modeli stosuje się różne algorytmy i techniki do danych w celu stworzenia modeli predykcyjnych lub opisowych. Modele te mogą być używane do prognozowania, klasyfikowania danych na kategorie, identyfikowania anomalii lub uzyskiwania wglądu w ukryte wzorce danych. Ocena modeli jest istotnym etapem w celu oceny dokładności i skuteczności wyników data miningu.