Dostarczanie danych generatywnego AI

powiązane usługi

co to znaczy?

Dostarczanie danych dla generatywnej sztucznej inteligencji to proces dostarczania obszernego i zróżnicowanego zbioru danych do modeli sztucznej inteligencji, które są zaprojektowane do generowania nowej treści. Sztuczna inteligencja generatywna jest podzbiorem sztucznej inteligencji, który skupia się na tworzeniu danych, a nie ich analizie. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli sztucznej inteligencji, które polegają na predefiniowanych zasadach i wzorcach, modele sztucznej inteligencji generatywnej wykorzystują dane do nauki i tworzenia nowych wyników. To oparty na danych podejście umożliwia maszynom tworzenie treści, które są nowatorskie, kreatywna i innowacyjne.