Analiza RFM

powiązane usługi

co to znaczy?

Analiza RFM to technika segmentacji klientów stosowana przez przedsiębiorstwa w celu identyfikacji i kategoryzacji klientów na podstawie ich zachowań zakupowych. RFM oznacza Recency (Świeżość), Frequency (Częstotliwość) i Monetary Value (Wartość zakupów), które są trzema kluczowymi metrykami używanymi do oceny aktywności klienta:

1. Świeżość: Ta metryka mierzy czas, który upłynął od ostatniego zakupu klienta. Klienci, którzy dokonali niedawnych zakupów, uważani są za bardziej zaangażowanych i bardziej skłonnych do powtarzalnych zakupów.

2. Częstotliwość: Częstotliwość odnosi się do liczby zakupów dokonanych przez klienta w określonym okresie czasu. Klienci, którzy dokonują częstych zakupów, często są bardziej lojalni i wartościowi dla przedsiębiorstwa.

3. Wartość zakupowa: Wartość "monetarna" reprezentuje całkowitą kwotę pieniędzy, jaką klient wydał na zakupy. Klienci o wyższej wartości są zwykle bardziej dochodowi dla przedsiębiorstwa.

Analizując te trzy metryki, przedsiębiorstwa mogą przypisać ocenę lub ranking każdemu klientowi, tworząc segmenty takie jak "klienci o wysokiej wartości", "klienci o średniej wartości" i "klienci o niskiej wartości". Ta segmentacja pomaga przedsiębiorstwom dostosować swoje strategie marketingowe i retencyjne, aby skutecznie docierać do określonych grup klientów.

Analiza RFM pozwala przedsiębiorstwom zidentyfikować ich najcenniejszych klientów, zrozumieć ich wzorce zakupowe i opracować ukierunkowane kampanie marketingowe w celu zwiększenia retencji klientów, lojalności i rentowności.